Informizely customer feedback surveys

End-of-Support (End-of-Life) van uw Database software


End-of-Support (End-of-Life) van uw Database software

Oracle rekent naast de gebruikslicenties, kosten voor ondersteuning en updates. Deze ondersteuning is nodig om de software te onderhouden (patches), veilig te houden (security-fixes) en om bij Oracle advies te krijgen bij storingen. Oracle support is een veelomvattend geheel. Naast ondersteuning en updates omvat het namelijk ook het recht om te mogen upgraden naar nieuwe versies van het product.

Oracle Support

Bij Oracle support is het van te voren bekend hoe lang een bepaalde release in support is. Dit is gedefinieerd in de Lifetime Support Policy. Hierin is bepaald dat er in een product-release, bijvoorbeeld 12cR1/12cR2/18c/19c/21c, drie support-niveaus zijn:

  • Premier: Default, gedurende de actieve ondersteuningsfase van een versie, 5 jaar vanaf het moment van introductie.
  • Extended: Alleen tegen bijbetaling, enkele jaren langer (maximaal 3 jaar) ondersteuning voor producten die niet meer courant zijn.
  • Sustaining: Nadat een product uit premier support is (End-of-Support ook wel End-of-Life genoemd) en zolang er support voor wordt betaald.

Op dit moment zijn de ondersteuningsniveaus als volgt.

Database release en support timeline

Database release en support timeline

Om maximaal te profiteren van ondersteuning is het raadzaam de meest courante database-versie te gebruiken, die in Premier support valt. In deze periode wordt een product namelijk nog actief doorontwikkeld. Wanneer een product eenmaal in Extended support valt wordt het moeilijker om ongebruikelijke storingen te verhelpen terwijl de support-kosten hoger zijn dan in premier support. Zodra een database-versie eenmaal in Sustaining support terechtgekomen is het afgelopen met fixes; er is dan nog slechts toegang tot oude patches en oude hulp-vragen aan Oracle.

Merk op dat wanneer geen Extended support is afgesloten een product al direct in Sustaining support valt vanaf het moment van aflopen van premier. Wanneer een product in Sustaining support zit wordt dit vaak aangeduid dat als End-of-Life maar feitelijk is het End-of-Premier-Support.

Onderstaande een gedetailleerd overzicht van wat elk supportniveau inhoudt:

Premier support
– Upgrade naar nieuwe database-versies
– Technische ondersteuning bij incidenten
– Bug-fixes, security-patches en functionele verbeteringen van de database
– Bijwerken van functies t.b.v. het voldoen aan veranderende wet- en regelgeving
– Geschikt maken van de database-software voor nieuwe platforms (hardware en/of software)
– Toegang tot de Oracle knowledge base.

Extended support:
– Identiek aan Premier met uitzondering van platform-updates. De database-software wordt bijvoorbeeld niet meer getest op, of geschikt gemaakt voor nieuwe Linux/Windows versies.

Sustaining support:
– Upgrade naar nieuwe versies van uw database software is toegestaan maar er wordt niet langer gegarandeerd dat een in-place upgrade naar de nieuwste database-versie eenvoudig d.m.v. standaard procedures kan plaatsvinden.
– Toegang tot de Oracle knowledge base
– Technische ondersteuning voor al tijdens de Premier-fase bekende problemen
– Toegang tot patches/updates die al tijdens de premier support-fase waren gepubliceerd.

De toegevoegde waarde van DBA.nl

Oracle-support is noodzakelijk voor elke professionele omgeving maar wat is de toegevoegde waarde van DBA.nl? Kort gezegd, wij nemen u de zorg voor het langdurig gezond houden van uw Oracle-omgeving en uw database software uit handen. Daarnaast bieden wij assistentie bij vragen die u mocht hebben in het dagelijks gebruik van uw Oracle-omgeving en werken wij in voorkomende gevallen direct samen met uw applicatieleverancier om eventuele problemen zo snel en zo goed mogelijk te verhelpen.

Alleen een Oracle support-contract is van beperkt nut. Er blijft behoefte aan het bijhouden, voorbereiden en toepassen van beschikbare updates, interpretatie en oplossing van incidenten, data-ex/import/migratie, upgrades en “vooruitkijken” (capaciteitsplanning) om maar wat te noemen. De hoeveelheid werk die moet worden verricht voor het bewaken en het verzorgen van een database-omgeving is in onze ervaring voor de meeste klanten een ongewenste belasting. DBA.nl vangt dit voor op en u kan zich richten op uw bedrijfsvoering. Wij hopen dat het bovenstaande eventuele vraagtekens bij u heeft kunnen wegnemen over uw database software. Mochten er nog vragen zijn, dan kan u altijd contact opnemen.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.