Informizely customer feedback surveys

FAQ

Hoe werkt SQL?

Structured Query Language (SQL) is de taal waarmee databases benaderd worden.

De gedachte achter SQL was dat kenniswerkers met eenvoudige commando’s informatie uit een relationele database moesten kunnen opvragen. De taal “SQL” valt te verdelen in 4 categorieën, met de afkorting CRUD: “Create”, “Read”, “Update”, “Delete”. Gegevens worden opgeslagen in tabellen, waarbij elk type data in kolommen (fields) opgeslagen wordt en de data zelf in rijen (records).

Bij het uitlezen van data wordt de query (het vraagstuk) vaak opgebouwd met gebruik van de volgende termen: “SELECT”, “FROM” en “WHERE”. Maar dit zijn slechts voorbeelden er zijn er nog vele andere termen die gebruikt worden. In essentie is SQL de brug tussen de applicaties en de database.

Wilt u meer infomatie?

Onze servicedesk helpt u graag. Neem snel contact op

Contact