Bel ons Mail ons Zoeken Klantportaal

Oracle Security Scan

DBA.nl heeft een scan ontwikkeld om Oracle databases te scannen op kwetsbaarheid. In tijden waarin aanvallen op het netwerk steeds vaker voorkomen is het belangrijk om te weten dat de database veilig is. Met de Security scan van DBA.nl wordt dit vastgesteld.

Zaken waar wij tijdens dit consult op scannen zijn onderandere zwakke en onveilige wachtwoorden of er wachtwoorden zijn opgeslagen in de database. En dit voor de Oracle database versie 10g, 11g en 12c. User privileges en user profiles worden gescand en beoordeeld en hiernaast worden bijvoorbeeld ook PL/SQL codes getoetst op diverse kwetsbaarheden. Het spreekt voor zich dat versies en patches worden gecontroleerd, er wordt gekeken naar audit trails en de configuratie hiervan en de aanwezigheid van backdoors, root kits en exploits.

Na de scan schrijft DBA.nl een rapport. In dit rapport staan alle uitgevoerde checks beschreven. De resultaten van de checks en de mate van de impact die de aangetroffen zaken hebben. In de rapportage worden ook oplossingen aangedragen om de aangetroffen kwetsbaarheden op te lossen. Dit kan in overleg, door een consultant van DBA.nl gebeuren of door uw eigen mensen.

De uitvoer van deze scan kost een dag, een beetje afhankelijk van uw omgeving. Wij installeren onze tooling op een Windows beheerserver. Met deze tooling zal de Security-Scan worden uitgevoerd. Onvolkomenheden die uit de scan naar voren komen worden zoals eerder benoemd in een overzichtelijk rapport aan u overhandigd in de nabespreking. Aan de hand van de bevindingen en de nabespreking wordt er een plan van aanpak opgesteld met een bijbehorende doorlooptijd. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is het aan te bevelen nogmaals de security scan uit te laten voeren om inzicht te krijgen in de staat van de database.

Waar kunnen we u mee helpen?
DBA.nl B.V.
Tel: 088-0555555
info@dba.nl
FAQ