Bel ons Mail ons Zoeken Klantportaal
Klik hier voor
de Oracle Security Scan

Oracle Security Scan

DBA.nl heeft een scan ontwikkeld om Oracle databases te scannen op kwetsbaarheid. In tijden waarin aanvallen op het netwerk steeds vaker voorkomen is het belangrijk om te weten dat de database veilig is. Met de Security scan van DBA.nl wordt dit vastgesteld.

Waarom de Oracle Security Scan?

De continuïteit van uw organisatie waarborgen is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Veiligheidsrisico’s vermijden is daarom enorm belangrijk. Een zeker risico loopt u helaas altijd en dit is niet te vermijden. Wat u wel kan doen is risico’s in kaart brengen en zorgen dat uw beveiliging op orde is. De Oracle Security Scan draagt hier op databaseniveau aan bij.

Wat is de Oracle Security Scan?

Steeds meer processen verlopen digitaal. Databases zijn essentieel voor applicaties en bevatten vaak gevoelige data. Een goede beveiliging is van groot belang. Zeker nu hackers steeds vaker op zoek zijn naar zwakke plekken in ICT infrastructuren. Voor uw Oracle omgeving heeft DBA.nl een scan ontwikkeld die inzicht geeft in de mate van beveiliging van uw database.

Voorbeelden van zaken waarop we scannen zijn  zwakke en/of onveilige wachtwoorden en of er bijvoorbeeld wachtwoorden zijn opgeslagen in de database. User privileges en user profiles worden gescand en beoordeeld. Hiernaast wordt ook de PL/SQL code getoetst op diverse kwetsbaarheden. Het spreekt voor zich dat versies en patches  gecontroleerd worden. En dat de scan kijkt naar de audit trails en de configuratie hiervan.  De aanwezigheid van backdoors, root kits en exploits is ook onderdeel van de scan. DBA.nl kan de Oracle Security Scan uitvoeren op de Oracle database versies 10g, 11g en 12c.

Resultaat van de scan

Onze consultant is een dag bij u onsite om de scan uit te voeren, een beetje afhankelijk van uw omgeving. Wij installeren onze tooling op een Windows beheerserver. Met behulp van deze tooling voert de consultant de Security-Scan uit. Onvolkomenheden die uit de scan naar voren komen, worden in een overzichtelijk rapport aan u overhandigd in de nabespreking. In dit rapport staan alle uitgevoerde checks beschreven samen met de resultaten van deze checks en de mate van de impact die zij hebben. Aan de hand van de bevindingen en de nabespreking wordt er een plan van aanpak opgesteld met een bijbehorende doorlooptijd. De oplossingen om de aangetroffen kwetsbaarheden te verhelpen kunnen worden uitgevoerd door uw eigen DBA-er maar ook door de consultants van DBA.nl. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is het aan te bevelen nogmaals de security scan uit te laten voeren.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend worden de uitkomsten van de Oracle Security Scan vertrouwelijk behandeld en zijn deze enkel bestemd voor uw organisatie.

Interesse? Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie?
DBA.nl B.V.
Tel: 088-0555555
info@dba.nl
FAQ