SQL Server HealthCheck

Healthcheck SQL Server: De APK voor uw database omgeving

De APK is voor auto’s een bekende en geaccepteerde controlebeurt. Logisch, omdat het verplicht is én omdat vervoer cruciaal is. Databases zijn ook onmisbaar, maar geregelde keuring is vreemd genoeg een vrijwillige keuze. En dat terwijl een bescheiden healthcheck u veel kan opleveren.

Werken cruciale onderdelen nog wel naar behoren? Is de dagelijkse belasting nog in lijn met het oorspronkelijke aangeschafte? Moet er wellicht gerouleerd worden? Dit soort vragen komen aan bod bij een APK van auto’s én in wezen ook bij een healtchcheck van uw SQL Server-installatie. Waar het bij auto gaat om remvloeistof en banden, spelen bij databases zaken als back-ups, logbestanden en ‘laadvermogen’. Vergis u niet: een geïnstalleerde en afgestelde database kan wel degelijk een kritische keuring gebruiken. Ook als u onderhoud goed uitvoert, of laat uitvoeren.

 

‘Thermometer erin’

Want gebruik en behoefte veranderen immers. Het is de vraag of uw database-installatie daar goed in meegaat én of er extra optimalisaties mogelijk zijn. Zoals banden wisselen het stuur- en remvermogen van uw auto kan verbeteren, wat niet meteen hoeft neer te komen op nieuwe banden. Zoals slijtage aan ruitenwissers vroegtijdig kan worden gesignaleerd, om slecht zicht en problemen te voorkomen. Uw SQL Server database kent in plaats van deze bekende onderhoudszaken zo zijn eigen kwesties. Veel organisaties menen dat een healthcheck niet nodig is omdat hun databases en daarop leunende systemen goed werken. “Nou, dan gaan we dat toch zien? Hup, de thermometer erin”, stelt accountmanager Ed Kisman van DBA.nl enthousiast voor. Hij schetst samen met principal SQL Server consultant Wilfred van Dijk enkele van de scenario’s die dan aan het licht kunnen komen. “In praktijk blijkt er altijd wel iets te verbeteren”, zegt Van der Teems. Hoewel dat niet altijd grote zaken hoeven te zijn, die liefst meteen aangepakt moeten worden. Soms zijn het vooral aanbevelingen voor kleinere fijnafstellingen.

Denk aan disks

database-healthcheckDe praktijkvoorbeelden die Kisman en Van Dijk aandragen, kunnen echter ook ‘sluipmoordenaars’ zijn. Denk aan het ongemerkt vollopen van disks door alsmaar uitdijende logs, of aan oudere logs die worden overgeschreven terwijl dat niet wenselijk is. Denk ook aan incomplete controle van de integriteit van de database. Die integriteit moet op orde zijn zowel op fysiek niveau (zoals de gebruikte opslagmedia) als op logisch niveau (zoals in de database zelf). Misstanden op dit gebied hebben merkbaar impact op het presteren van de database. Een ander probleem met flink nadelige impact is ‘zuinigheid’ qua geheugen voor virtuele servers die een database draaien. Organisaties hebben dan op de fysieke server een te beperkte geheugenruimte toegewezen aan een gevirtualiseerde database. Dit heeft een remmende werking op het prestatieniveau omdat het systeem telkens data in en uit het geheugen moet swappen, legt Van Dijk uit. Die data komt dan vanaf de relatief trage disks,

in plaats van uit het veel snellere geheugen. En bij de volgende databasehandeling waarbij de geheugengrens wordt opgezet, moet er weer eerst data worden weggeschreven naar de trage diskopslag om vervolgens de benodigde verse data weer in te lezen van die harde schijven. Over opslag gesproken: wat volgens Kisman ook veel voorkomt, is een niet goed ingestelde back-up. Of soms zelfs geheel geen back-up. Dat kan een probleem laten escaleren tot een ramp. “Ons advies is om zeker één keer per jaar een restore uit te voeren.” Het is daarbij ook van belang om goed te meten hoe veel tijd dat terugzetten van de back-up in beslag neemt. En hoeveel langer (of eventueel korter) dat is dan de vorige test van de hersteloperatie. Dat geeft namelijk inzicht in herstel voor de IT-infrastructuur en daarmee de hele organisatie na een storing of ramp.  

 

SQL Server serieus nemen

Een ander ‘onzichtbaar’ euvel is een veelvoud aan verschillende databases, weet Kisman uit ervaring te vertellen. Het gemak waarmee een nieuwe database wordt aangemaakt, zorgt voor wildgroei. Niet alleen qua installaties van de software, maar ook qua verschillende versies ervan die in de loop der tijd in gebruik zijn genomen. Daarnaast staan vaak ook nog diverse uitvoeringen: een optelsom van gratis databases en mid-level databases. Het aanpakken hiervan kan soms leiden tot een flinke kostenbesparing. Hoe? Door die vele lichte databases – inclusief de gratis uitvoeringen – te consolideren tot minder databases, of tot zelfs één. Wat ook meespeelt, is dat SQL Server van Microsoft geleidelijk aan is ‘opgegroeid’, stipt Kisman aan. Die serversoftware was ooit een relatieve lichtgewicht, naast een zware Oracle-installatie als primaire database. Maar tegenwoordig is SQL Server een serieuze database. Toch is het vaak bij bedrijven nog ‘een ondergeschoven kindje’, weet Kisman te vertellen, waarvan het toezicht dan is toegewezen aan systeembeheerders. Het beheer van SQL Server is lang niet altijd ‘meegegroeid’ met de volwassenwording van de software zelf, als ook van de inzet ervan. Het beheer is niet altijd op serieus niveau opgepakt, mede doordat deze database nogal verweven is met het serverbesturingssysteem van Microsoft. Daardoor kan een serverbeheerder ook de rol van databasebeheerder hebben gekregen, terwijl dat inhoudelijk hele andere taken kunnen zijn. Kisman spreekt van “een groot grijs gebied”.

Heldere rapportage

Uiteindelijk levert een healthcheck de gecontroleerde ‘patient’ een rapportage op met daarin constateringen en aanbevelingen. Het eerste is voor zaken waar direct actie op gewenst is, verduidelijkt Kisman. Het tweede is voor zaken die wel beter kunnen maar die niet direct hoeven. Daarbij zorgt DBA.nl voor een goede, heldere uitleg van wat er beter kan en wat het effect van de voorgestelde verbeteringen is. Soms komen de bevindingen neer op logische adviezen, die voor sommige organisaties toch een eye-opener kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld het eenmaal per jaar uitvoeren van een database-restore. Om te zien of dat proces echt correct verloopt, om te zien hoe lang dat duurt, en om te bepalen of de restore wellicht anders ingesteld moet worden. In andere gevallen levert de DBA.nl-rapportage een complexer advies op; bijvoorbeeld voor aanpassingen om met de huidige SQL Server-hardware meer performance uit de database te halen."Ja, vertel mij meer over
de SQL Server HealthCheck!"

Bedrijf: Email: Tel:
[email protected]
088-055 55 55