Bel ons Mail ons Zoeken Klantportaal

Wat is Microsoft SQL Server?

Microsoft SQL Server is de database-applicatie van softwareproducent Microsoft.

Microsoft SQL Server kent vier synoniemen, waarmee vrijwel altijd hetzelfde bedoeld wordt. De afkorting SQL wordt als “siekwul” uitgesproken. De applicatie is verder bekend in de volksmond als “SQL Server”, ook wel afgekort als “MSSQL”, soms nog korter “SQL”. De laatste afkorting kan echter voor verwarring zorgen, SQL is ook de taal waarmee een database benaderd wordt.

SQL Server is een relationeel databasemanagementsysteem, dit is een gestructureerde methode voor de opslag en het uitvragen van data. De taal waarmee data opgeslagen of uitgevraagd wordt, heet SQL, ofwel “Structured Query Language”. Elke leverancier van een RDBMS heeft een eigen variant van SQL ontwikkeld, voor Microsoft SQL heet de taal Transact-SQL. (“T-SQL”).

In feite is MSSQL een opsplitsing van een product dat eerst samen met Sybase ontwikkeld werd. In 1998 werd de eerste onafhankelijke versie opgeleverd: 7.0. De versies die daarna uitgebracht werden volgen een systematiek waarin het jaartal het versienummer is. Technisch heeft de bijvoorbeeld versie SQL Server 2017, versienummer 14.

Waar kunnen we u mee helpen?