Bel ons Mail ons Zoeken Klantportaal

Hoe werkt een SQL database?

Een SQL-database is een geordende verzameling van gegevens in relationele tabellen.

Een SQL-database is een verzameling van tabellen waarin gegevens ordentelijk worden opgeslagen. Het doel is dat deze gegevens met de juiste toegangsgegevens en autorisaties snel kunnen worden opgevraagd, kunnen worden bewerkt en/of verwijderd kunnen worden door een applicatie of door een andere database. Dat gebeurt met de taal Transact-SQL, de Microsoft-variant van de standaardtaal SQL. De tabellen kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor gegevens slechts eenmaal in de database hoeven voor te komen: een geordende verzameling gegevens.

Waar kunnen we u mee helpen?