Informizely customer feedback surveys

Marco Bakker
MSSQL DBA

Ik zag een vacature staan voor een Microsoft SQL databasebeheerder en ben die eens gaan lezen. De werkzaamheden spraken mij zeer aan en ik wilde me gaan verdiepen in databases en dan met name Microsoft SQL. Tijdens mijn sollicitatie gesprek bleek dat er ook behoefte was voor een extra systembeheerder. Na dit gesprek bleken DBA.nl en ik een goede match!

Inmiddels ben ik ruim 4 jaar werkzaam bij DBA.nl. En vervul ik dus hier een dubbelrol; systeembeheerder en SQL databasebeheerder. Mijn werkzaamheden zijn dan ook erg divers.

Geen dag is hetzelfde.

Mijn werkzaamheden lopen uiteen van het inrichten van een laptop voor een nieuwe collega tot het verzorgen van het goed afhandelen van de mails die binnenkomen en die via een bepaalde route dienen te worden verwerkt voor systeembeheer. En in mijn rol als Microsoft SQL databasebeheerder is het bijvoorbeeld, het maken van een adhoc backup van een database voor een klant die een upgrade gaat uitvoeren voor de betreffende applicatie, performance tunen, het regelen van de juiste rechten binnen SQL tot het doen van periodiek onderhoud. Dat laatste duurt over het algemeen een aantal uren, want dit omvat het ophalen van informatie, die dan geanalyseerd moet worden, wat dan weer verwerkt wordt in een rapportage en tenslotte naar de klant gestuurd wordt. Het kan ook zo zijn dat ik word ingepland voor installatie werkzaamheden van SQL of het in beheer nemen van een nieuwe klant.

Dan ben ik wel een hele dag zoet, met zorgen dat de configuratie conform de afspraken met de klant zijn of dat deze nog afgestemd moeten worden, het doen van de installatie (eventueel de migratie van databases) tot het beschrijven van de instellingen/afspraken.

Al met al is het op een dag snel schakelen tussen de verschillende werkzaamheden, zeker als er dan ook nog eens tussendoor, wat ik helemaal niet erg vind, vragen komen van collegas voor ondersteuning op het gebied van ICT of dat er een collega belt met een vraag over SQL.

Wat bij al deze zaken erg belangrijk is, is dat het goed beschreven/gedocumenteerd wordt. Dat werpt zijn vruchten af als er collega’s gebruik van maken en ik merk dat ik het goed en duidelijk heb opgeschreven.

Eigenlijk is dit dan een doorsnee werkdag voor mij, die zo rond 8 uur ’s morgens start en zo rond 16.30 uur eindigt. Dan is het zorgen dat je je uurtjes op orde hebt en dan is het laptop dicht en de volgende dag is eigenlijk van hetzelfde laken en pak. Uiteraard dan wel met andere werkzaamheden die in mijn (digitale) bak zijn geplaatst door onze servicedesk.