Informizely customer feedback surveys

End of Life voor Oracle Standard Edition (One). Hoe nu verder?


End of Life voor Oracle Standard Edition (One). Hoe nu verder?

Op 1 september 2015 heeft Oracle een nieuwe variant van haar database geïntroduceerd genaamd Oracle Database Standard Edition 2 (hierna te noemen: SE2). 
Deze ene variant zal op korte termijn de bestaande Standard Edition (SE) en Standard Edition One (SE1) gaan vervangen. Vanaf december 2015 zullen alleen Enterprise Edition en SE2 nog leverbaar zijn.

Dit kan vooral voor huidige SE-gebruikers grote effecten hebben maar ook SE1-gebruikers zullen hierdoor worden geraakt. Dit artikel zal proberen e.e.a. te verhelderen aan de hand van de belangrijkste invalshoeken.

Laten we beginnen met een overzicht van de hoofdpunten:

 • SE en SE1 krijgen geen verbeteringen meer. De laatste versie zal 12.1.0.1 blijven.
 • SE en SE1 worden vanaf september 2016 nog slechts zeer beperkt door Oracle ondersteund (sustaining support).
 • Bestaande licenties voor SE en SE1 kunnen 1-op-1 worden ingeruild voor SE2-licenties.
  Wel zullen de kosten voor veel klanten gaan stijgen om de volgende redenen:

  • Support voor SE2 is duurder dan voor SE1
  • Het minimum aantal af te nemen Named User Plus-licenties gaat flink omhoog (voor klanten die nu NUP gebruiken)
  • Schaalbaarheids-beperkingen in SE2 kunnen ertoe noodzaken meer servers te licentiëren dan voorheen of zelfs in enkele gevallen migratie naar Enterprise Edition te doen overwegen.
 • Database hosting-providers mogen straks uitsluitend nog Enterprise Edition licenties aanschaffen.

Het is niet al te speculatief om aan te nemen dat Oracle hiermee een dam wil opwerpen tegen het gebruik van de betaalbaardere database-varianten op krachtige hardware en tegelijkertijd haar database appliance wat gunstiger wil positioneren.

De crux is namelijk dat SE2 niet mag worden gebruikt op servers met meer dan twee processor-sockets, ongeacht of deze servers uitgerust zijn met virtualisatie-software. Daarbovenop is de SE2 database-kernel softwarematig beperkt tot een vaststaand aantal CPU-threads per database; de database gebruikt daarmee ongeacht het aantal processor-cores dus slechts een beperkte hoeveelheid CPU-kracht.

Productlijnen

Met ingang van versie 12.1.0.2 zal Oracle nog slechts de Enterprise Edition en de Standard Edition 2 aanbieden.
SE/SE1 stoppen bij versie 12.1.0.1. Dit is de LAATSTE release van deze producten. Er zullen geen updates meer worden uitgebracht (wel nog bugfixes maar geen enhancements). Dit betekent dat SE/SE1 effectief End-of-Life zijn.

Ondersteuning

Oracle’s support-beleid voor database-producten staat beschreven in deze pdf.
Hieruit blijkt het volgende:

 • SE en SE1 versie 12.1.0.1 zal nog tot en met augustus 2016 worden ondersteund, daarna gaat “sustaining”-support in.
 • SE en SE1 versie 11.2.0.4 bevindt zich reeds in Extended support maar zal tot 31 januari 2016 voor de reguliere premier-support fee worden ondersteund. Vanaf 1 februari geldt een verhoogd “extended”-tarief.
 • SE2 versie 12.1 zal worden ondersteund t/m juli 2018, gelijk aan de Enterprise Edition

Gezien het bovenstaande kan niet worden aangeraden SE of SE1 nog te gebruiken voor de bouw van nieuwe systemen. “sustaining”-support is zo beperkt dat eventuele problemen wellicht niet of nauwelijks te verhelpen zullen blijken. Gezien de te verwachten kosten voor extended support is het ook af te raden onnodig lang op 11.2.0.4 “door te draaien”.

 

Beschikbaarheid

SE en SE1 zijn nog te koop tot 1 december 2015.

Dit is vooral van belang voor klanten die overwegen in de toekomst een overstap van Enterprise Edition naar SE2 te gaan maken, of SE2 te gaan introduceren. Volgens onze informatie is het namelijk aanzienlijk goedkoper om een bestaande SE1-licentie om te ruilen naar een SE2-licentie dan om later een nieuwe SE2-licentie aan te schaffen.

 

Kosten

Nieuwe licenties voor SE2 kosten hetzelfde als die voor de “oude” SE (17.500 dollar per socket). SE2 heeft daarmee een aanschafprijs die enkele malen hoger ligt dan SE1. De richtprijs in Oracle’s officiële Software Investment Guide voor SE2 is 17.500 dollar per processor-socket terwijl deze voor SE1 slechts 5.800 dollar bedroeg.

Er is een tegemoetkoming aan bestaande SE1-klanten die toestaat de bestaande SE1-licenties 1-op-1 over te zetten naar SE2 zonder extra licentiekosten. Belangrijk is wel dat support-kosten 20% hoger zullen liggen dan voor SE1 het geval was.
Ook SE-licenties mogen 1-op-1 worden omgeruild naar SE2-licenties. De support-fee blijft daarbij echter gelijk.
Opmerkingen bij licentie-omruil:

 • De nieuwe licentievoorwaarden dienen te worden geaccepteerd; er is sprake van een nieuwe licentie.
 • Wanneer wordt overgegaan van SE1 naar SE2 wordt de support-fee met 20% verhoogd. Opmerkelijk genoeg blijft die van SE-omruilers gelijk, wat betekent dat oude SE1-klanten voor hetzelfde product aanzienlijk minder supportkosten voor SE2 gaan betalen dan oude SE-klanten.
 • Voorheen gold voor Named User Plus licenties een afname-minimum van 5 per klant voor SE1 en 10 per klant voor SE. Dit minimum wordt opgehoogd tot 10 per server (!).

 

Limieten/bruikbaarheid

SE2 ondersteunt systemen met een maximum capaciteit (al dan niet gevuld) van 2 sockets per server. Dit is slechts de helft van wat was toegestaan bij SE. Dit geldt ook voor virtualisatie-platforms: geen van de servers die een Oracle Database SE2 VM kan draaien mag meer dan twee processor-sockets hebben!
SE2 bevat de Oracle RAC-optie (maximaal 2 nodes), die was onder SE1 niet beschikbaar.
Elke SE2-database is kunstmatig beperkt tot 16 processor-threads.
Indien gebruik gemaakt wordt van RAC kan elke instance maximaal 8 processor-threads aanspreken en mag elke server-node slechts 1 socket in gebruik hebben. In dit laatste geval is het overigens wel toegestaan om d.m.v. hard-partitioning (Oracle VM) slechts één socket toe te wijzen aan een gevirtualiseerde RAC-node.

 

Veelgestelde vragen

V: Mag ik een 4-socket server gebruiken voor het draaien van een virtuele SE2-server waaraan ik maximaal twee processors toewijs?
A: Nee. Zelfs met hard-partitioning (zoals met Oracle VM) is dit niet toegestaan. De SE2-instance mag zich niet (kunnen) bevinden op hardware met een capaciteit van meer dan twee processor-sockets.

V: Mag ik dan wel een 2-socket server met 2 processoren gebruiken waarvan ik maar 1 socket toewijs aan SE2? (en dus maar 1 processor betaal)
A: Ja. Wanneer gebruik gemaakt wordt van hard-partitioning is dat toegestaan. NB: dit is mogelijk bij gebruikmaking van Oracle VM maar NIET bij gebruikmaking van bijvoorbeeld VMware.

V: Mag ik dan wel een 2-socket server met 1 processor gebruiken? (en dus maar 1 processor betaal).
A: Ja. NB: dit is mogelijk bij gebruikmaking van Oracle VM en bijvoorbeeld ook bij VMware en ook zonder virtualisatielaag.

V: mag ik onder een SE2-licentie een SE/SE1 installatie draaien?
A: Ja dat mag. mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor SE2 (zoals maximaal twee sockets). De 16-thread beperking is softwarematig in SE2 en geldt niet voor SE/SE1.

V: mag ik RAC gebruiken op een VMware-omgeving bestaande uit twee gevulde 2-socket servers als ik per VM maar 1 processor toewijs?
A: Nee. RAC mag alleen worden gebruikt wanneer fysiek of d.m.v. hard-partitioning (zoals via Oracle VM maar niet: VMware) per RAC-node slechts 1 socket van de fysieke server bruikbaar is gemaakt.

V: heeft RAC onder SE2 nog zin voor verbetering van de database-performance?
A: Waarschijnlijk heeft dit weinig zin. Vanwege de beperking tot 16 threads in totaal neemt de CPU-capaciteit niet toe. De overhead van twee “8-thread” instances plus netwerkverkeer is naar alle waarschijnlijkheid ook hoger dan van één “16-thread” instance. Voor hogere beschikbaarheid kan RAC desalniettemin interessant blijven.

V: Mijn database heeft behoefte aan meer dan 8 CPU-cores (16+ threads bij gebruik van hyperthreading). Is SE2 voldoende?
A: Mogelijk niet. Indien u behoefte heeft aan meer dan 8 CPU-cores voor een database zult u kunnen overwegen of Enterprise Edition de moeite waard is.

Wij hopen dat bovenstaande u aanknopingspunten heeft gegeven voor de beoordeling van de gevolgen van de introductie van Oracle Database Standard Edition 2.

Graag zijn wij u van dienst om een op uw specifieke situatie afgestemd advies te geven.
Via onze contactpagina kunt u onze accountmanagers en licentie experts bereiken.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.