Informizely customer feedback surveys

Oracle RDBMS


Met regelmaat worden er door Oracle nieuwe versies uitgebracht van haar RDBMS. Hierin worden veel bugs uit eerdere versies opgelost en nieuwe features geïntroduceerd. Op verouderde versies kunt u niet vertrouwen voor uw veelal bedrijfskritische systemen.

Door het niet toepassen van patches en/of nieuwe versies loopt u meerdere risico’s:

  • Geen ondersteuning van Oracle bij problemen in oudere software versies.
  • Security issues worden niet meer opgelost waardoor de kwetsbaarheid toeneemt.
  • Rechtstreekse upgrade paden vervallen waardoor upgrade trajecten complexer en tijdrovend worden.
  • Geen ondersteuning vanuit Oracle bij upgradetrajecten vanaf versies die buiten support vallen.

Bij het uitbrengen van nieuwe versies hanteert Oracle altijd bepaalde periodes van overlap tussen de versies waarbij er ondersteuning is voor oudere en nieuwe versies. Zo heeft versie 11.2, welke is uitgebracht in 2009, nog jarenlang gratis uitgestelde ondersteuning gekregen terwijl de versies 12.1, 12.2, 18c en zelfs 19c al geruime tijd op de markt waren.

In 2018 heeft Oracle het verschil tussen de diverse versies en hun ondersteuning duidelijker gemaakt door te gaan werken met jaartal gebaseerde versienummers, “Innovation” en “Long-Term” releases. In 2018 kwam 18c op de markt als “Innovation” release gevolgd door de “Long-Term” release 19c in 2019. In 2021 verscheen met 21c de nieuwe “Innovation” release en deze wordt in 2024 opgevolgd door een nieuwe “Long-Term” release, te weten 23c.

Oracle Support

Oracle rekent naast de gebruikslicenties, kosten voor ondersteuning en updates. Deze ondersteuning is nodig om de software te onderhouden (patches), veilig te houden (security-fixes) en om bij Oracle advies te krijgen bij storingen. Oracle support is een veelomvattend geheel. Naast ondersteuning en updates omvat het namelijk ook het recht om te mogen upgraden naar nieuwe versies van het product.

Bij Oracle support is het van te voren bekend hoe lang een bepaalde release in support is. Dit is gedefinieerd in de Lifetime Support Policy. Hierin is bepaald dat er in een product-release, bijvoorbeeld 12cR1/12cR2/18c/19c/21c/23c, drie support-niveaus zijn:

  • Premier: Default, gedurende de actieve ondersteuningsfase van een versie, 5 jaar vanaf het moment van introductie.
  • Extended: Alleen tegen bijbetaling, enkele jaren langer (maximaal 3 jaar) ondersteuning voor producten die niet meer courant zijn.
  • Sustaining/Market Driven/Upgrade Support: Nadat een product uit premier support is (End-of-Support ook wel End-of-Life genoemd) en zolang er support voor wordt betaald.

Op dit moment zijn de ondersteuningsniveaus zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, belangrijk om te weten is dat alleen versie 19c, 21c en 23c na 2024 nog een (beperkte) vorm van support kennen. Merk hierbij op dat 19c gratis Extended Support krijgt tot 30 April 2026 en het support op 21c eindigt op 30 April 2025, deze versie zal geen verdere vorm van Support krijgen.

Een helder overzicht ziet u in de onderstaande afbeelding:

Database release en support timeline

Om maximaal te profiteren van ondersteuning is het raadzaam de meest courante database-versie te gebruiken, die in Premier support valt. In deze periode wordt een product namelijk nog actief doorontwikkeld. Wanneer een product eenmaal in Extended support valt wordt het moeilijker om ongebruikelijke storingen te verhelpen terwijl de support-kosten hoger zijn dan in premier support. Zodra een database-versie eenmaal in Sustaining/Market Driven/Upgrade support terechtgekomen is het afgelopen met fixes; er is dan nog slechts toegang tot oude patches en oude hulp-vragen aan Oracle.

Merk op dat wanneer geen Extended support is afgesloten een product al direct in Sustaining/Market Driven/Upgrade Support valt vanaf het moment van aflopen van Premier Support. Wanneer een product in Sustaining/Market Driven/Upgrade Support zit wordt dit vaak aangeduid als End-of-Life maar feitelijk is het End-of-Premier-Support.

Onderstaande een gedetailleerd overzicht van wat elk supportniveau inhoudt:

Premier support
– Upgrade naar nieuwe database-versies
– Technische ondersteuning bij incidenten
– Bug-fixes, security-patches en functionele verbeteringen van de database
– Bijwerken van functies t.b.v. het voldoen aan veranderende wet- en regelgeving
– Geschikt maken van de database-software voor nieuwe platforms (hardware en/of software)
– Toegang tot de Oracle knowledge base.

Extended support:
– Identiek aan Premier met uitzondering van platform-updates. De database-software wordt bijvoorbeeld niet meer getest op, of geschikt gemaakt voor nieuwe Linux/Windows versies.

Sustaining/Market Driven/Upgrade Support:
– Upgrade naar nieuwe versies van uw database software is toegestaan maar er wordt niet langer gegarandeerd dat een in-place upgrade naar de nieuwste database-versie eenvoudig d.m.v. standaard procedures kan plaatsvinden.
– Toegang tot de Oracle knowledge base
– Technische ondersteuning voor al tijdens de Premier-fase bekende problemen
– Toegang tot patches/updates die al tijdens de premier support-fase waren gepubliceerd.

Wat zijn nu de gevolgen hiervan voor u?

Kortgezegd vallen alle versies onder 19c niet meer binnen de ondersteuning van Oracle en loopt u op meerdere vlakken een verhoogd risico. Dit komt doordat er niets meer aan deze versies wordt gedaan. Zo worden er geen patches en/of fixes meer uitgebracht voor bijvoorbeeld security problemen die er in deze versies zitten en/of ontstaan. Daarnaast is het ook zo niet meer mogelijk om vanuit de gebruikte, niet meer ondersteunde versie rechtstreeks te upgraden naar de nieuwste Long-Term release. Er zal dus altijd een tussenmigratiestap gemaakt moeten worden.

Voor de versies 11g, 12c en 18c betekent dit dat u niet rechtstreeks naar de nieuwe Long-Term release kunt upgraden. Eerst zal een migratie naar 19c moeten plaatsvinden of u moet terugvallen op meer ingewikkelde migratie strategieën die meer tijd en vooral ook meer risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van een Innovation Release wordt sterk afgeraden voor productie omgevingen vanwege de beperkte support periode.

De huidige Long-Term release (19c) heeft Premier Support tot eind april 2024 met aanvullend nog eens twee jaar lang gratis Extended Support. Als het moment er nog niet was, dan is het moment er nu zeker om te upgraden naar 19c. Zeker omdat u later eenvoudiger naar versie 23c kunt migreren.

In de bovenstaande ziet u ook de term “Upgrade Support” waardoor wellicht de indruk ontstaat dat u toch vanaf verouderde versies kunt upgraden. Echter dekt deze term niet volledig de lading, “Upgrade Support” is een betaalde optie. In specifieke en beperkte gevallen koopt u dan als het ware ondersteuning om te kunnen upgraden naar een nieuwere versie, de beperkingen worden door Oracle bepaald en kunnen daardoor in uw situatie mogelijk helemaal niet van toepassing zijn waardoor dit voor u geen geschikte optie is. U kunt hier voor uw bedrijfskritische database systemen dus niet op vertrouwen.

Welke (vervolg)actie dient u nu te ondernemen?

Als u nu nog met een verouderde RDBMS versie werkt dan raden wij u, op basis van bovenstaande wetenschap, aan actie te ondernemen om uw versie naar minimaal 19c te brengen. DBA.nl kan u ondersteunen en ontzorgen in bovengenoemde situaties. Neemt u voor meer advies in uw specifieke situatie contact op met ons sales-team op 088 055 55 55 of via verkoop@dba.nl

DBA.nl,
dé database
administrator