Informizely customer feedback surveys

Monitoring en beheer van uw SQL omgeving is een must


Monitoring en beheer van uw SQL omgeving is een must

Applicaties zijn het kloppend hart van de organisatie. Leveranciers besteden veel tijd in het maken van een applicatie die voorziet in de behoefte om een organisatie te laten functioneren. Een applicatie binnen uw organisatie heeft bijna altijd een database waarin de data wordt opgeslagen. Het is juist deze database die moet zorgen voor een snelle verwerking van de data maar functioneert vaak in meerdere opzichten verre van optimaal. Ook zijn er factoren die het functioneren van uw database en daarmee de continuïteit van uw systemen in gevaar brengen.

Standaard configuratie

Het gevaar van de standaard configuratie van SQL Server is dat na een (standaard) installatie, de database prima lijkt te functioneren. Pas wanneer de databases in grootte of workload toenemen en de applicatie niet meer goed functioneert gaat men zich afvragen wat de oorzaak van het probleem is en meldt de ICT functionaris zich bij ons.

Bedreigingen

Om de continuïteit van uw systemen te waarborgen is monitoring essentieel. Vanuit systeembeheer is er vaak wel iets van monitoring aanwezig om de CPU en disk te volgen.  Maar monitort u ook de configuratie op best practices en wijzigingen daarop of stelt u de instellingen van SQL Server bij wanneer de workload verschuift? Juist dit zijn belangrijke aspecten die een grote impact hebben op uw organisatie maar er zijn ook andere kwaliteitskenmerken van de omgeving. Weet u wie er allemaal welke rechten hebben en wat de impact hiervan is? Regelmatig worden op, een bestaande server, databases toegevoegd omdat er nieuwe applicaties worden gehost en worden er rechten uitgedeeld waardoor het gebruikersaccount van de nieuwe applicatie alle data van overige databases kan inzien en muteren. Weet u wanneer er vaak blokkades ontstaan op uw database waardoor processen moeten wachten en eindgebruikers/processen moeten wachten?

Controle en monitoring

Bij een periodieke controle van de omgeving controleert DBA.nl de configuratie op best practices voor uw SQL instances en databases specifiek, bespreekt deze en voert, door u, goedgekeurde aanpassingen door. Onze monitoring zorgt ervoor dat een database administrator tijdig ingrijpt om een verstoring te voorkomen. Gebeurt het dan toch dat bijvoorbeeld één enkele transactie in de nacht de schijf doet laten vollopen, dan staat DBA.nl voor u klaar om zo snel mogelijk de omgeving weer online te brengen, de oorzaak te identificeren en een oplossing aan te bieden.

De beste performance

Goede queryplannen en de juiste indexen zorgen voor een wereld van verschil als het gaat om performance. Ook zorgt een queryplan ervoor dat uw omgeving beter bestand is tegen groei. Vaak worden er bij de implementatie van een applicatie indexen meegeleverd maar worden deze niet onderhouden, zijn ze niet optimaal door het ontbreken van kennis of is er sprake van maatwerk die ervoor zorgen dat (bepaalde) indexen geen uitkomst meer bieden. Deze indexen nemen dan alleen maar resources in gebruik nemen en hebben geen toegevoegde waarde meer. DBA.nl heeft hier speciaal hiervoor de Performance Tuning module binnen zijn dienstverlening die ervoor zorgt dat u de best mogelijke performance krijgt. Wij documenteren de processen die wij optimaliseren en zorgen voor een meetbaar betere performance.

Wilt u objectief weten wat de oorzaak van een performance probleem is? Wij documenteren op een zodanige manier dat u het kunt gebruiken in de gesprekken met bijv. uw hardware of software leverancier. Wilt u meer weten over de diensten die DBA.nl kan leveren? Neem dan contact op of kijk bij onze dienstverlening.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.