Informizely customer feedback surveys

Oracle 19c ondersteunt geen RAC meer in SE


Oracle 19c ondersteunt geen RAC meer in SE

Wat gaat er veranderen?

De grote verandering zit in het gebruik van SE2 RAC. Als Oracle 18c SE2 en lager gebruikt wordt, kan er nog steeds RAC gebruikt worden. Oracle heeft nog niet besloten wanneer Premier Support voor 18c eindig maar naar goed Oracle gebruik is dit waarschijnlijk twee jaar na de release van Oracle 19c, waarschijnlijk maart of april 2021. Als we uitgaan van het gegeven dat de meeste bedrijven hun hardware ongeveer iedere 3 tot 5 jaar migreren dan zie je dat een er een upgrade naar 19c noodzakelijk is om nog gedekt te zijn door Oracle Premier Support gedurende de levensduur van de hardware.

Oracle 19c

Vanaf Oracle versie 19c is het gebruik van RAC niet meer toegestaan in Standard Edition2 (SE2). Meer informatie hierover staat in de “database licensing information user manual” te vinden op https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/dblic/Licensing-Information.html#GUID-B6113390-9586-46D7-9008-DCC9EDA45AB4 (tabel 1.9 scalability)

Wat te doen?

Evalueer waarom uw bedrijf RAC gebruikt en of dit nog steeds noodzakelijk is. Zijn er bijvoorbeeld eisen vanuit de business die geen downtime toestaan of online patchen onmogelijk maken. Of is load balancing de belangrijkste reden dat RAC gebruikt wordt? DBA.nl kan u adviseren om uw wensen en eisen in kaart te brengen en een passende oplossing te vinden.

Als hoge beschikbaarheid noodzakelijk is zijn er de volgende vier mogelijkheden.
1. Stap over naar Oracle Enterprise Edition (EE) met RAC. DBA.nl kan u adviseren over het aantal licenties EE en RAC dat u nodig heeft en u helpen deze licentie upgrade uit te voeren.
2. Stap over naar de publieke cloud. DBA.nl kan u hierbij helpen. Bedenk wel dat niet in iedere Cloud oplossing RAC beschikbaar is en dat u over het juiste aantal licenties dient te beschikken.
3. Behoudt de huidige Standard Edition licenties en begin met het gebruik van de Oracle Autonomous Database. Een autonomous database is een cloud database die gebruikmaakt van machine learning om de menselijke arbeid die normaal nodig is voor database-afstemming, beveiliging, back-ups, updates en andere routinematige beheertaken en traditioneel wordt uitgevoerd door databasebeheerders (DBA’s) uit te bannen.
4. Oracle komt eind 2020 met een update op Oracle 19c waarmee er een nieuwe optie beschikbaar komt namelijk SE2 High Availability. Hiermee wordt het mogelijk om een database hoog-beschikbaar te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van Grid-Infrastructure Cluster laag waarmee ook de RAC functionaliteit wordt mogelijk gemaakt alleen worden er geen twee maar één instance per database gecreëerd. Dit betekent dat zaken als Load-Balancing en de naadloze failover van sessies niet meer mogelijk zijn. Wat wel blijft bestaan is de hoge beschikbaarheid. Niet doormiddel van een Active/Active Cluster maar doormiddel van een failover Cluster.
Zie onderstaande weergave:

Wanneer geen dataverlies belangrijker is dan beschikbaarheid zijn de volgende opties mogelijk:

DataGuard
RAC is een high availability optie voor uw omgeving. Als Disaster Recovery noodzakelijk is kunnen gebruikers van Oracle Enterprise Edition dit (laten) configureren in Oracle Dataguard waardoor de primaire database in sync blijft met de standby/failover database die elders staat.

DBvisit
In Oracle Standard Edition 2 is het ook perfect mogelijk om een standby/failover database te configureren. In dit geval raadt DBA.nl het gebruik aan van Dbvisit. Dit kan afhankelijk van de situatie een aantrekkelijke oplossing zijn. DBA.nl kan u hierover adviseren.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.