Informizely customer feedback surveys

Oracle licenties, support en de toegevoegde waarde van DBA.nl


Vorig jaar heeft Oracle haar Database produkt-portfolio gewijzigd en Oracle Database Standard Edition 2 geïntroduceerd ter vervanging van Standard Edition en Standard Edition One. Op 19 september 2016 heeft Oracle vervolgens (vooralsnog alleen als Cloud-Service) Oracle Database versie 12.2 geïntroduceerd; de eerste grote upgrade sinds 2013.

Nieuwe releases roepen vragen op bij veel van onze klanten over de eventuele gevolgen voor licentiëring en ondersteuning.  Ook is niet altijd duidelijk wat “support” inhoudt en of dit voor een relatief statische omgeving eigenlijk wel nodig is. Wij hopen dit hier te verduidelijken.

In algemene zin kunt u zich het geheel van licentiëring en support als volgt voorstellen:

 

Licenties Het recht tot installeren en gebruiken van Oracle Software
Oracle support De garantie op de Oracle Software
DBA.nl support (Operationeel) beheer en lifecycle-management  van de Oracle-omgeving advisering, incidentafhandeling en eigenlijk alles wat bij lange-termijn gebruik komt kijken…

Licenties

Licenties zijn een gebruiksrecht voor een software-produkt op een specifieke omgeving. Oracle definieert produkten en vereist voor het gebruik van een dergelijk produkt een passende licentie. Op dit moment (eind 2016) zijn de vier meest gangbare database-produkten waarvoor licenties in omloop zijn:

 • Oracle Database Standard Edition One (niet meer nieuw verkrijgbaar)
 • Oracle Database Standard Edition (niet meer nieuw verkrijgbaar)
 • Oracle Database Standard Edition 2
 • Oracle Database Enterprise Edition

Elk database-produkt vereist een bijbehorende licentie en deze zijn niet (direct) onderling uitwisselbaar; het is dus niet zo dat u Standard Edition 2 zou mogen draaien indien u nog een ongebruikte Standard Edition One licentie had. Dit heeft te maken met de afwijkende gebruiksrechten die dergelijke produkten hebben (SE2 heeft bijvoorbeeld een kosteloze RAC-optie en SE1 niet). Overstappen van een database-variant op een andere vereist dan ook altijd een wijziging van licenties (doorgaans opzegging van de oude en aanschaf van de vergelijkbare nieuwe licentie).

Oracle levert ook software waarvoor geen licenties hoeven te worden aangeschaft. Dit zijn bijvoorbeeld Oracle VM en Oracle Linux. Deze twee produkten kunnen “gratis” worden gebruikt maar hebben wel een support-overeenkomst nodig als u van Oracle ondersteuning bij problemen wilt kunnen inroepen. Zie hiervoor het  document “Oracle Linux and Oracle VM Support Policies” dat op dit moment te vinden is op locatie http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-support-policies-069172.pdf

Licenties kunnen van onbeperkte duur zijn (“perpetual”) of voor een aantal jaren (“term”). In het geval van Oracle Database sluit u doorgaans een licentie af voor het gebruik van de software op een aantal “processors” of voor een aantal identificeerbare gebruikers (“named user plus”). De licentie is van toepassing op de software en niet op de databases die u daarmee draait. Dat betekent dan ook dat gelicentieerde processors een onbeperkt aantal databases mogen draaien en omgekeerd dat gelicentieerde gebruikers gebruik mogen maken van een onbeperkt aantal processors.

Overigens is Oracle’s omschrijving van “processor” afhankelijk van het type CPU (de zogenaamde “core factor” verschilt). Voor Intel X86-processoren rekent Oracle 1 “processor” per twee CPU-cores; de core factor is hiervoor namelijk 0,5. De Enterprise Edition database wordt gelicentieerd per processor = 0,5 maal het aantal Intel cores. Een 8-core Intel CPU is voor EE dus 8*0,5=4 “processors”. Voor Standard Edition 2 geldt echter dat de licentie per fysieke CPU is (“socket”). Een 8-core CPU is voor SE2 dus slechts een enkele socket.

Tenzij u slechts relatief weinig, met name bekende, gebruikers heeft zullen processor-licenties doorgaans kostentechnisch interessanter zijn dan “named user plus”.

Een database-licentie is niet optioneel. Voor het gebruik moet altijd betaald zijn.

Enkele voorbeelden:

Een 2 x 8-core Enterprise Edition systeem met perpetual processor licensing vereist een 16*0,5=8-“processor” licentie. De volle prijs daarvoor is ongeveer € 330.000.

Een 2 x 8-core Intel X86 Standard Edition 2 systeem met perpetual processor licensing vereist een 2-“processor” licentie, want er worden slechts twee sockets gebruikt. De volle prijs daarvoor is ongeveer € 30.000. Ruim een factor 10 goedkoper dan EE in dit geval.

Een 150-users Standard Edition 2 systeem met een perpetual-licentie. De prijs daarvoor is ongeveer € 46.000 ongeacht de gebruikte type processors.

Gezien de grote variatie in prijs loont het vanzelfsprekend de moeite om nauwgezet te bepalen met welk produkt en in welke omvang u uw omgeving het meest efficiënt benut. Dit hangt o.a. af van uw applicaties, toekomstplannen, het huidige en verwachte aantal gebruikers, uw hardware-infrastructuur en of deze al dan niet gevirtualiseerd is. DBA.nl kan u helpen een juiste keuze te maken uit het woud van mogelijkheden.

Oracle Support voor Database software

Oracle rekent bovenop de gebruikslicenties kosten voor ondersteuning en updates. Deze ondersteuning is nodig om de software te onderhouden (patches), veilig te houden (security-fixes) en om bij Oracle om raad te kunnen vragen bij storingen.

Oracle support is een veelomvattend geheel. Naast ondersteuning en updates omvat het namelijk ook het recht om te mogen upgraden naar nieuwe versies van een produkt.

Zonder support is het bijvoorbeeld niet toegestaan Oracle 12c-database software te installeren op een systeem dat alleen een licentie heeft die gekocht was toen 12c nog niet bestond. U zou dus voor altijd door moeten draaien op een “verouderde” database-versie.

Het is overigens niet raadzaam om een support-contract te laten verlopen en kort voor een upgrade proberen te re-activeren; Oracle zal in dat geval namelijk een omslag berekenen over de tijd dat geen support is betaald. De support-betalingen worden door Oracle gebruikt voor doorlopende produkt-ontwikkeling.

Alleen al om die redenen is het afsluiten en tijdig verlengen van een support-contract altijd sterk aan te raden.

De andere hoofdreden is natuurlijk het goed kunnen ondersteunen van een systeem, desgewenst door DBA.nl. Wanneer voor een systeem geen Oracle-support is afgesloten kunnen alleen “bekende” problemen worden opgelost en dan nog alleen voorzover dit mogelijk is met de software die u reeds had. De onmogelijkheid om incidenten aan te melden bij Oracle of zelfs maar patches te downloaden of Oracle’s knowledge-base te raadplegen maakt het oplossen van elk ander probleem tot een actie met onzekere uitkomst. Het is belangrijk zich te realiseren dat optredende fouten soms alleen door Oracle zelf kunnen worden opgelost.

Oracle heeft per produkt-versie drie support-niveaus:

 • Premier (default, gedurende de actieve ondersteuningsfase van een versie, 3 tot 5 jaar vanaf het moment van introductie)
 • Extended (alleen tegen bijbetaling, enkele jaren langer ondersteuning voor producten die niet meer courant zijn)
 • Sustaining (nadat een product End-of-life is en zolang er support voor wordt betaald)

Om maximaal te profiteren van ondersteuning is het raadzaam een courante database-versie te gebruiken, die onder Premier support valt. In die periode wordt een product namelijk nog actief doorontwikkeld. Wanneer een produkt eenmaal in Extended support valt wordt het al moeilijker om ongebruikelijke storingen te verhelpen terwijl de support-kosten hoger zijn dan in premier support. Zodra een database-versie eenmaal in Sustaining support terechtgekomen is is het afgelopen met fixes; er is dan nog slechts toegang tot oude patches en hulp-vragen aan Oracle. Merk op dat wanneer geen extended support is afgesloten een produkt al direct in sustaining support valt vanaf het moment van aflopen van premier.

Een overzicht van wat elk supportniveau inhoudt:

Premier support:

 • Upgrade naar nieuwe database-versies
 • Technische ondersteuning bij incidenten
 • Bug-fixes, security-patches en functionele verbeteringen van de database
 • Bijwerken van functies t.b.v. het voldoen aan veranderende wet- en regelgeving
 • Geschikt maken van de database-software voor nieuwe platforms (hardware en/of software)
 • Toegang tot de Oracle knowledge base.

Extended support:

 • Identiek aan Premier met uitzondering van platform-updates. De database-software wordt bijvoorbeeld niet meer getest op, of geschikt gemaakt voor nieuwe Linux/Windows versies.

Sustaining support:

 • Upgrade naar nieuwe database-versies is toegestaan maar er wordt niet langer gegarandeerd dat een in-place upgrade naar de nieuwste database-versie eenvoudig d.m.v. standaard procedures kan plaatsvinden.
 • Toegang tot de Oracle knowledge base
 • Technische ondersteuning voor al tijdens de Premier-fase bekende problemen
 • Toegang tot patches/updates die al tijdens de premier support-fase waren gepubliceerd.

Op dit moment zijn de ondersteuningsniveaus als volgt:

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat idealiter alle recente produktiesystemen op EE of SE2 21c-databases draaien.
(NB: Oracle heeft voor versie 11.2 extended support geboden zonder meerprijs tot juni 2017; daarna zal echter de reguliere prijs voor extended support ingaan).

Support voor Oracle VM en Oracle Linux

In tegenstelling tot de database-software kennen Oracle Linux en Oracle VM geen extended support. De ondersteuning is ofwel Premier ofwel Sustaining.

De ondersteuningsperiode van Premier support is echter wel een stuk langer dan bij database-versies.

Deze tabel laat de huidige ondersteuningsperioden zien:

 

Variant en versie Release Einde Premier Support
Oracle Linux 5 Maart 2007 Maart 2017
Oracle Linux 6 Februari 2011 Maart 2021
Oracle Linux 7 Juli 2014 Juli 2024
Oracle VM 2 November 2007 November 2015
Oracle VM 3 Augustus 2011 Augustus 2019

 

Ook voor de Linux/VM platform-software is support zeer belangrijk. Zonder enige vorm van support is het niet mogelijk om (security)-patches te installeren, wat niet alleen een risico is voor de veiligheid van het systeem, maar ook van alle data die het bevat. Daarnaast ontstaat het risico dat eventuele updates van de software die op het systeem worden geïnstalleerd (zoals Oracle database) kunnen conflicteren met niet-bijgewerkte platform-programmatuur.

Voor Oracle VM is er slechts één type support te verkrijgen: “Oracle VM Premier Support”. Dit omvat software-updates, technische ondersteuning en het recht om Oracle VM-management vanaf Oracle’s Cloud Control software te verrichten.

Oracle Linux biedt verschillende ondersteunings-niveaus. Het basisniveau (Oracle Linux Network Support) geeft niet de mogelijkheid om incidenten te melden maar geeft u alleen (security)-patches. Dit zal overigens voor velen voldoende zijn. De niveaus:

 

Support (security-)patches ondersteuning Extra’s
OL Network Support Ja Nee Nee
OL Basic Support Ja Ja, 24×7 Nieuwe hardware ondersteuning.Enterprise Manager mag worden gebruikt.

Additionele software voor clustering, tracing, Docker-containers en XFS filesystem-support.

OL Premier Support Ja Ja, 24×7 Als Basic met daarbovenop:Levenslange sustaining-support.

Toevoeging van patches die uit nieuwe Linux-versies komen (“backporting”).

Ksplice (Linux-patches toepassen zonder server-reboots en dus zonder downtime!).

 

Wij raden aan om altijd een support-contract af te sluiten voor elk gebruikt product, temeer daar ze vaak in combinatie worden gebruikt.

De toegevoegde waarde van support door DBA.nl

Oracle-support is noodzakelijk voor elke professionele omgeving maar wat is de toegevoegde waarde van DBA.nl ? Kort gezegd kunnen wij u de zorg voor het langdurig gezond houden van uw Oracle-omgeving uit handen nemen. Daarnaast bieden wij natuurlijk assistentie bij vragen die u mocht hebben in het dagelijks gebruik van uw Oracle-omgeving en werken wij in voorkomende gevallen direct samen met uw applicatieleverancier om eventuele problemen zo snel en goed mogelijk te verhelpen. Een Oracle support-contract alleen is van beperkt nut. Er zal toch behoefte blijven aan het bijhouden, voorbereiden en toepassen van beschikbare updates, interpretatie en oplossing van incidenten, data-ex/import/migratie en “vooruitkijken” (capaciteitsplanning) om maar wat te noemen. De hoeveelheid werk die moet worden verricht voor bewaking en verzorging van een database-omgeving is in onze ervaring voor de meeste van onze klanten een ongewenste belasting. DBA.nl kan dit voor u opvangen zodat u zich gewoon kunt bezighouden met uw bedrijfsvoering.

Wij hopen dat het bovenstaande eventuele vraagtekens bij u heeft kunnen wegnemen maar staan natuurlijk zoals altijd tot uw beschikking voor elke vraag die u nog mocht hebben.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.