Informizely customer feedback surveys

Service Pack 1 verkleint de kloof tussen MSSQL Server Standaard en Enterprise


Onlangs is Service Pack 1 uitgebracht voor MSSQL Server 2016. Dit lijkt wat vroeg voor een versie welke minder dan een half jaar geleden is uitgebracht, maar Microsoft heeft hier een reden voor.

Servicepack 1 verkleint de kloof tussen Standaard en Enterprise

Onlangs is Service Pack 1 uitgebracht voor MSSQL Server 2016. Dit lijkt wat vroeg voor een versie welke minder dan een half jaar geleden is uitgebracht, maar Microsoft heeft hier een reden voor:

“Met de komst van MSSQL 2016 Service Pack 1 zijn bijna alle Enterprise features welke je kunt toepassen op een database ook beschikbaar in de Standaard editie”

Dit betekent dat de het verschil tussen Enterprise en Standaard een andere betekenis heeft gekregen. Met de komst van deze Servicepack 1 zijn een groot aantal opties mogelijk, waarvoor eerder een dure licentie nodig was. Te denken valt aan:

  • Snapshots op je database. Ideaal voor wanneer je een Datawarehouse wilt vullen.
  • Compressie van je database. Hierdoor neemt je database behoorlijk af in omvang. Bijkomend voordeel: de diskbelasting neemt ook nog af. Deze optie is volkomen transparant voor de applicatie welke de database gebruikt.

Ontwikkelt uzelf applicaties, dan zijn er nog meer zaken mogelijk, zoals:

  • Partitioneren van tabellen. Dit is met name interessant als er sprake is van een grote database met veel historische data
  • Uitgebreide security opties zoals row-level security (je ziet data wel of niet afhankelijk van je functie) of dynamic data masking (het afschermen van gevoelige data afhankelijk van je functie)
  • In-Memory tabellen
  • Aanvullingen en uitbreidingen op T-SQL syntax

 

Wanneer heb ik dan toch een Enterprise editie nodig?

Enterprise is nu een term voor “grote omgevingen”. Dat wil zeggen dat Enterprise nu aan te bevelen is als je meer dan 128GB geheugen nodig hebt voor de MSSQL server, of wanneer je een geavanceerde high-availability oplossing nodig hebt. Verder kunnen bepaalde processen in de Enterprise editie parallel uitgevoerd worden, terwijl deze bewerkingen in Standaard serieel worden uitgevoerd.

Ook zijn de restricties op het aantal processoren voor Standaard niet veranderd. 16 logische processoren (of 4 fysieke) is nog steeds de limiet, maar deze restrictie zal minder vaak een issue zijn.

Voor een verschil in de edities verwijzen we u naar https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2016?redirectedfrom=MSDN&view=sql-server-ver15.

 

Kan ik mijn (oudere) Enterprise Editie downgraden naar de Standaard editie?

Stel: ik gebruik nu MSSQL 2008 Enterprise en ik wil naar MSSQL 2016 Standaard, kan dit?
Dat hangt af of er features worden gebruikt welke in 2016 alleen nog steeds als Enterprise feature beschikbaar is. Is dit niet het geval dan is een downgrade mogelijk. Anders moet de keuze gemaakt worden of de gebruikte feature niet meer benut gaat worden.

Een ander aandachtspunt is de aanwezige hardware; als er meer dan 128GB in gebruik is, dan kan dit ‘extra’ geheugen niet meer gebruikt worden in de standaard editie.

Ik wil mijn omgeving upgraden naar 2016, hoe doe ik dat?

Voor de upgrade naar een hogere MSSQL versie zijn een aantal zaken belangrijk, waarbij de belangrijkste vraag is of uw applicatieleverancier MSSQL 2016 ondersteund.

Is dit het geval, of bent uzelf in staat de code aan te passen zodat uw applicatie met MSSQL 2016 werkt, neem dan contact met ons op. Onze consultants hebben ruime ervaring met migratietrajecten en weten alle aandachtspunten welke hierbij komen kijken.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.