Informizely customer feedback surveys

DBA.nl stapt over naar een nieuw servicemanagementsysteem


DBA.nl stapt over naar een nieuw servicemanagementsysteem

In mei 2022 heeft DBA.nl Topdesk in gebruik genomen. Met de overstap naar dit nieuwe servicemanagementsysteem wil DBA.nl tegemoet komen aan de uitdagingen van de toekomst.

DBA.nl heeft diverse pakketten bekeken om de processen richting de klant beter te faciliteren. Uiteindelijk is gekozen voor het pakket van Topdesk. Topdesk biedt ten opzichte van ons oude pakket een scala aan nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening aan te passen aan de behoeftes van de klant.

Onderdelen waar onze klanten het meest van gaan merken zijn:

  • een verbeterd inzicht in de lopende tickets
  • de mogelijkheid van een gepersonaliseerd klantportaal
  • gestructureerde formulieren om de aanvragen te stroomlijnen
  • een verbeterde zoekfunctie

Op de achtergrond willen we deze verbeteringen mogelijk maken door verdere integratie van onze interne systemen. Zo zal bijvoorbeeld de CMDB worden gekoppeld om trendanalyse mogelijk te maken. En zal het proces van de DBA.nl Agent worden gestroomlijnd. Ook biedt Topdesk de technische mogelijkheden om op klantniveau communicatieafspraken te maken.

DBA.nl werkt sinds enige tijd met klantteams. Voor deze klantteams is Topdesk een grote vooruitgang ten opzichte van het oude systeem. De interne communicatie verloopt soepeler en sneller. De integratie met andere gebruikte tooling, maakt het mogelijk om de communicatie over tickets te stroomlijnen. Hierdoor worden tickets bijvoorbeeld automatisch op naam gezet en hierdoor sneller opgepakt. Dit leidt tot een grotere efficiëntie.

Voor verdere ontwikkelingen zal er bij onze klanten nagegaan worden waar bij hen de grootste behoefte ligt zodat hier bij verdere ontwikkelingen van Topdesk op wordt ingespeeld.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.