Informizely customer feedback surveys

DBA.nl werkt nu in klantenteams!


DBA.nl werkt nu in klantenteams!

Werken in klantenteams bij DBA.nl

DBA.nl hanteert een werkwijze op basis van klantenteams. Deze stap is gezet om de dienstverlening en betrokkenheid bij u als klant te verbeteren, in deze publicatie lichten we toe wat dit voor u betekent.

De afgelopen jaren heeft DBA.nl gestaag de nodige groei doorgemaakt, zowel qua klanten als qua medewerkers zijn we steeds een stukje groter geworden. Als gevolg van deze groei begonnen we in de praktijk in toenemende mate te merken dat het persoonlijke contact met onze klanten steeds uitdagender werd. Met steeds meer verschillende medewerkers en steeds meer verschillende klanten werd het meer regel dan uitzondering dat u als klant steeds met een andere medewerker te maken kreeg en andersom dat medewerkers zich steeds vaker eerst moesten verdiepen in een andere omgeving alvorens adequaat dienst te kunnen verlenen.

Klantenteams

Om deze toegenomen uitdaging het hoofd te bieden hebben we besloten te gaan werken met klantenteams, een proces dat na de nodige interne voorbereiding nu effectief is geworden. Concreet betekent dit we voor de specialismes Oracle en SQL Server een aantal klantenteams hebben geformeerd die ieder een vaste groep klanten bedienen. In het geval van Oracle hebben we vier klantenteams met elk een vast aantal medewerkers geformeerd. In het geval van SQL Server is dit vooralsnog één klantenteam met een vast aantal medewerkers.

Klant centraal

In de praktijk betekent dit voor u dat u nagenoeg altijd met dezelfde medewerkers te maken zult hebben die goed op de hoogte zijn van uw specifieke omgeving en weten wat er speelt. Hiermee willen we u een persoonlijkere benadering bieden en proberen we tevens een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. Dit geldt voor zowel de dienstverlening op afstand als de dienstverlening bij u op locatie. Het eerste aanspreekpunt blijft weliswaar de Servicedesk van DBA.nl maar zij kunnen u nu eenvoudig koppelen aan één van uw vaste DBA-ers.

Het proces van werken in klantenteams vereist vooral intern bij DBA.nl de nodige aanpassingen en we hebben getracht dit zo goed mogelijk in te regelen. Desalniettemin kan het voorkomen dat we in de loop van de tijd misschien toch wat moeten aanpassen, bijvoorbeeld als blijkt dat bepaalde klantenteams onevenredig zwaar belast worden. Het zou in dat geval kunnen voorkomen dat we klanten moeten herverdelen en dat u als klant in een ander klantenteam wordt geplaatst maar we proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken. Mocht dit toch aan de orde zijn dan zult u als klant hier individueel over geïnformeerd worden.

Als DBA.nl hebben we er vertrouwen in dat we met deze verandering een goede stap zetten in het verder verbeteren van onze dienstverlening en de samenwerking met u als klant.

DBA.nl,
dé database
administrator

Meer weten? Neem contact  op!