Informizely customer feedback surveys

Nieuw PatchSet beleid Oracle


Vanuit de markt krijgt DBA.nl steeds vaker de vraag hoe om te gaan met het nieuwe patchset beleid van Oracle. Onderstaande beschrijft zo goed mogelijk deze veranderingen en hoe hiermee om te gaan.

Conclusie

Oracle 18c en 19c zijn niet meer dan een gepatchte versie van Oracle 12.2. Door het geven van een andere naam wordt alleen duidelijker dat het gaat om een volledige release. Naast de verandering van de naam van de patchsets en de patchsetupdate is een van de belangrijkste wijzigingen het feit dat het mogelijk is om een read-only database home te maken. Daarmee worden alle dynamische directories en bestanden buiten de Oracle Home geplaatst waarmee zowel het patchen als het beheer worden  vereenvoudigd. Dit zal ook de nieuwe DBA.nl standaard worden.

Vanaf Oracle 18 worden de Security Patches niet meer als losse patches beschikbaar gesteld maar alleen als onderdeel van RU’s en RUR’s. Het toepassen van Security Patches betekent dat de applicatiebeheerders ook hun applicaties zullen moeten testen na het toepassen van deze patches. In principe zullen wij als DBA.nl het toepassen van RUR’s afraden omdat op hetzelfde moment namelijk ook de nieuwste RU uitkomt.

Op het moment dat Oracle 19c gereleased wordt voor On-premise dan wordt deze versie ook de nieuwe “12.2” DBA.nl standaard.

Wat is er gewijzigd?

Zoals waarschijnlijk wel bekend is, heeft Oracle zijn aanpak t.a.v. Patchset veranderd. Behalve de naam is er verder niets gewijzigd wat betekent dat de nieuwe Patchsets nog steeds volledige releases zijn maar dan met een andere naam, namelijk het jaar waarin deze Patchset is uitgebracht. Dus  waar voorheen Patchset 1 voor Oracle 12.2 de naam 12.2.0.2 mee kreeg is dat nu 18.1. Patchset 2 (12.2.0.3) wordt dus Oracle 19.1.

Patchsets zijn volledige releases sinds 11.2.0.2. Vanuit dat oogpunt is het ook wel logisch dat deze  een eigen naam krijgen om duidelijk te maken dat het volledige releases zijn. Het nadeel ervan is dat het lijkt alsof 18c en 19c niet zoveel meer te maken hebben met Oracle 12.2 maar feit is dat beide gepatchte  versies van 12.2 zijn. Dit is van belang om in gedachte te houden want Oracle 19 zal de laatste release (long term support release) van 12.2 zijn. Zie onderstaande roadmap.

Het feit dat Oracle 19 een long-term release is, betekent dat 12.2 en ook 18c dat niet zijn. MOS Doc ID 742060.1 is, als het gaat om de database roadmap, de leidraad. Daarin staat (nu) dat Premier Support op 12.2.0.1 afloopt op 20-11-2020. Premier Support op 18c loopt af 2 jaar nadat 19.1 is gereleased voor On-Premise. Dat zal waarschijnlijk in Q2 dit jaar zijn. Dit betekent dat Q2 2021 het Premier Support afloopt  op 18c. Mogelijk dat dit nog aangepast wordt voor 12.2 en 18c database met toegepaste RU’s maar dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Naast deze jaarlijkse Releases brengt Oracle kwartaallijks Release Updates (RU) uit. Je moet een RU zien als een Bundle Patch. In een RU zitten fixes in de volgende 4 categorieën:

 • Optimizer fixes (worden wel geïnstalleerd maar niet toegepast)*
 • Functionele fixes
 • Security fixes
 • Regressie fixes

*In de view v$system_fix_control staan alle optimizer gerelateerde fixes. De optimizer fixes in een RU staan normaal uit (value = 0). Per RU zijn de wijzigingen terug m.b.v. het volgende statement:

SQL exec dbms_optim_bundle.getBugsforBundle();

18.5.0.0.190115DBRU:
Bug: 28072567, fix_controls: 28072567

SQL select bugno, value ,sql_feature, description
from v$system_fix_control
where bugno = 28072567; 

output

BUGNO   VALUE   SQL_FEATURE      DESCRIPTION
---------- ---------- --------------------- ---------------------------------
28072567  0     QKSFM_STATS_28072567 reuse table stats for column if UA view has remote table

Zoals te zien is met het toepassen van RU 18.5 bug 28072567 geïnstalleerd maar niet geactiveerd.

De RU’s worden uitgebracht voor alle versies vanaf versie 12.2 en blijven uitgebracht worden zolang de versie in Premier Support is. RU’s zijn cumulatieve patches dus kan de laatste RU worden toegepast op elke 18.x versie. Zie onderstaande screenshot met de verschillende RU’s en RUR’s.

Naast deze RU’s worden er ook Release Update Revisions uitgebracht. Deze RUR’s bevatten de RU + additionele fixes. Per RU worden maximaal 2 RUR’s uitgebracht. Een RUR wordt pas een kwartaal na het uitbrengen van de RU gereleased. Om deze reden is het advies om in dat geval de laatste RU toe te passen.

Hoe om te gaan met 18c/19c

Beide zijn “gewoon” patchsets op 12.2 en kunnen ook als zodanig worden behandeld.

Zoals aangeven zal 19c de final release zijn gebaseerd op Oracle 12.2 en deze laatste is een “long term support” release. Zie onderstaande:

Het enige probleem wat zou kunnen ontstaan is dat een applicatieleverancier zijn applicatie(s) niet heeft gecertificeerd tegen deze nieuwe versies (18c/19c). In het verleden heeft bijvoorbeeld Centric lang alleen versie 11.2.0.3 ondersteund. In die gevallen is het zaak dat wij als database experts benadrukken bij de klant en de applicatieleverancier dat het hier gaat om een gepatchte versie van Oracle 12.2.

Gebruikte bronnen

 • MOS: Release Schedule of Current Database Releases (Doc ID 742060.1)
 • https://mikedietrichde.com/2017/08/10/thoughts-new-oracle-database-release-schedule/
 • https://oracle-base.com/blog/2017/07/14/oracles-new-release-cycles-my-thoughts/
 • http://arumel.com/en/oracle-18-wind-of-change-for-oracle-releases-and-patches/
 • https://www.oracle.com/database/technologies/index.html
 • https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/install-and-upgrade.html

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.