Informizely customer feedback surveys

Trots: DBA.nl krijgt certificering voor ISO 27001


Trots: DBA.nl krijgt certificering voor ISO 27001

Als database experts hebben de dba-ers van DBA.nl regelmatig te maken met privacygevoelige informatie. Om onze klanten goed van dienst te zijn en ons werk te kunnen doen, hebben we namelijk toegang tot data. Als je werkt met (privacy)gevoelige informatie binnen een omgeving van een klant, dan wil je er zeker van zijn dat de beveiliging van je binnen de eigen organisatie goed op orde is. Die zekerheid hebben we onlangs gekregen in de vorm van een ISO 27001 certificaat.

ISO 27001 certificaat

ISO 27001 is de internationale norm voor Information Security Management System (ISMS). Deze norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). In juni 2019 is door een externe partij een audit uitgevoerd met behulp van onder andere penetratietesten. DBA.nl is gecontroleerd aan de hand van een lijst met eisen en normen op het gebied van informatiebeveiliging. Naar aanleiding van deze tests hebben de externe experts geconcludeerd dat de beveiliging van DBA.nl goed op orde is. Met de certificering die we nu hebben ontvangen, kan DBA.nl dit aantonen en met zekerheid stellen dat zij voldoet aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Trots

Het discreet omgaan met de informatie in de databasesystemen van onze klanten nemen wij als sinds de start van DBA.nl zeer serieus. Onze collega’s werken doorlopend aan de beveiliging van procedures en kunnen indien gewenst altijd een recent VOG overleggen. Hoewel de certificering dan ook niet als een verrassing kwam, zijn we wel degelijk zeer trots dat we nu ook de bevestiging hiervoor hebben gekregen door middel van een certificering. Nu kunnen we u niet alleen vertellen dat uw informatie veilig is bij DBA.nl; we kunnen het nu ook laten zien!

“Deze ISO-certificering is een erkenning voor de professionaliteit van ons werk. Dagelijks werken we met een team aan degelijke software waarbij we het beveiligingsbeleid niet onderbelicht laten. Zowel onze klanten als hun debiteuren hebben hier het grootste belang bij.”

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.